“ เป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงที่เราคิดว่าการเรียนจินตคณิตเป็นการฝึก
คิดเลขเร็ว ไม่มีประโยชน์ เพราะเดี๋ยวนี้มนุษย์เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิด
เลขกันแล้ว แน่นอน นี่ไม่ใช่เหตุผลหลักของการสอนจินตคณิตให้เด็กๆ

แต่ เหตุผลหลัก คือ การกระตุ้นให้เซลล์สมอง
ของเขาทำงานอย่างเต็มที่ทั้งสองซีกซ้ายและขวา
อย่างสมดุล ก่อนที่จะสายเกินไป เพราะเทคนิค
จินตคณิต เด็กๆ จะได้ฝึกสมองซีกขวาโดยการ
จินตภาพ
ภาพลูกคิดที่มีความไวไร้ขีดจำกัดด้วย
mindology ของเด็ก ๆ ซึ่งเด็กๆ ของเราได้
พิสูจน์ให้เห็นว่า ศักยภาพของใจ บวก สมองน้อยๆ
ของเขา สามารถทำได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือ
ในการคำนวณแต่ละตัวเลข เด็กๆ จะต้อง คิด
วิเคราะห์
ภายในเวลาอันจำกัดซึ่งเป็นหน้าที่หลัก
ของสมองซีกซ้าย การพัฒนาอย่างสมดุลนี้ไม่
สามารถหาได้ในการคำนวณหรือการเรียน
คณิตศาสตร์โดยระบบอื่นทั่วไป
และไม่ใช่แค่เด็กบางคนเท่านั้นที่ทำได้เหมือนการ
วิเคราะห์โจทย์ทั่วไปแต่เราพิสูจน์ได้ว่าเด็กทุกคน
ที่เรียนทำได้แน่นอน
แต่ความไวและพัฒนาการนั้นขึ้นกับความถี่
ความขยันในการซักซ้อม การเอาใจใส่จากครู ผู้สอน
และการให้กำลังใจจากผู้ปกครอง ”

อย่าปล่อยให้โอกาสในการพัฒนาสมอง
และศักยภาพไร้ขีดจำกัดของลูกเราผ่านไป
เพราะจะเป็นมรดกล้ำค่าที่ติดตัวลูกเราไป
ตลอดชีวิต ติดต่อทดลองเรียนได้ที่
โทร. 08-9451-3333

วิสัยทัศน์ “ สร้างอัจฉริยะด้านการคำนวณให้เด็กไทย ”
พันธกิจ “ ดึงศักยภาพของมนุษย์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาให้มากที่สุด
ด้วย Brain Plus Mindology”
ปรัชญาการจัดการศึกษา “ เติมอาหารสมอง ปูพื้นฐานที่เข้มแข็งด้าน
คณิตศาสตร์ เรียนด้วยความสนุก เสริมสร้างความมั่นใจ ”


รายละเอียดเพิ่มเติม
Thailand Mental Arithmetic And Mathematics Competition 2016
 

ประกาศผล

คณิตคิดเร็ว รุ่น อนุบาล 2016


คณิตศาสตร์ 2016
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบัน 072 จินตคณิต ภายใต้การดูแลของบริษัท โฟกัส ฮิวแมนนิตี้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ 66/11 หมู่ 11 อาคารเสาวรส ถ.เลียบคลองสอง ต.คลอง 2 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-908-2413 , 083-547-4222, 089-451-3333 E-mail : iaa072thai@hotmail.com